ภาพข่าว / กิจกรรม

"โฮงเฮียนข่วงผญ๋าวุฒิยาลัย (Hong Hien Khuang Phaya Wuttiyalai)"

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเมืองพานประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่เมื่อ 28 ก.พ. 2567   10:28:17

เผยแพร่เมื่อ 29 ก.ย. 2566   16:40:37

เผยแพร่เมื่อ 22 ส.ค. 2566   11:35:09

เผยแพร่เมื่อ 9 ส.ค. 2566   12:44:41

เผยแพร่เมื่อ 17 ก.ค. 2566   10:16:33


หนังสือราชการ อบต.เมืองพาน
  องค์ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักปลัด   4 ก.ย. 2566
หนังสือราชการ

วิดีโอประชาสัมพันธ์นายยศวัฒน์ ปิติภูวพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

จ.ส.ท.ประดิษ กาวี
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

259 ม.3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร. 053-721486 Fax 053-723094
Email: [email protected] หรือ [email protected]
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน