องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

ภาพกิจกรรม อบต.เมืองพาน

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ

ประกาศโดย : อบต.เมืองพาน เมื่อ 20 มีนาคม 2563

เปิดอ่าน 54 ครั้ง

สถานการณ์ไฟป่าในเขตรอยต่อระหว่างบ้านสันขี้้เบ้า ต.ม่วงคำ กับ บ้านใหม่ขัวแตะ ม.6 ต.เมืองพาน ไฟไหม้ลุกลามลงพื้นที่ราบมีแนวลำเหมืองและถนนกั้นเป็นแนวกันไฟ เฝ้าระวังในส่วนที่เป็นสวนผลไม้ของเกษตรกร ในส่วนที่ลุกลามขึ้นตามแนวสันเขามีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคประชาชนร่วมกันทำแนวกันไฟ ซึ่งขณะนี้ไฟได้ดับไปแล้ว อยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง การลุกลามเข้าในเขตพื้นที่ บ้านใหม่ขัวแตะ ต.เมืองพาน ครับ