องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

ภาพกิจกรรม อบต.เมืองพาน

การขับเคลื่อนตามแนวทางปฏิบัติการควบคุม คัดกรอง ป้องกันการไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ประกาศโดย : อบต.เมืองพาน เมื่อ 27 มีนาคม 2563

เปิดอ่าน 66 ครั้ง

อบต.เมืองพาน ดำเนินการตามแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)