องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

ภาพกิจกรรม อบต.เมืองพาน

โครงการรับบริจาคอาหารแห้ง \"คลังอาหารชุมชน\" เพื่อผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19

ประกาศโดย : อบต.เมืองพาน เมื่อ 30 เมษายน 2563

เปิดอ่าน 38 ครั้ง

คณะผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่พนักงานอบต.เมืองพานและกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน.ได้เล็งเห็นผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจการว่างงานในวิกฤติไวรัสโควิด-19.สำหรับครอบผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ในทุกๆหมู่บ้านในตำบลเมืองพาน จึงได้จัดตั้ง ศูนย์กลางรับบริจาคและแจกอาหาร สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  ตามโครงการ \"คลังอาหารชุมชน\" เปิดให้เพื่อนพี่น้องชาวเมืองพานผู้ใจบุญท่านที่มีจิตกุศลเชิญมาร่วมทำบุญบริจาค..เป็น#1\".บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป \"#2.\"ข้าวสารอาหารแห้ง\"#.3.\"ไข่ไก่\"#4\".ปลากระป๋อง.\"ซึ่งทางอบต.เมืองพานจะนำสิ่งของบริจาคดังกล่าวมาเเพ็คบรรจุเป็นถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนฯ