องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

ภาพกิจกรรม อบต.เมืองพาน

การรับบริจาคข้าวสาร อาหารแห้งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

ประกาศโดย : อบต.เมืองพาน เมื่อ 11 พฤษภาคม 2563

เปิดอ่าน 21 ครั้ง

คณะผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่พนักงานอบต.เมืองพานและกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน.ได้เล็งเห็นผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจการว่างงานในวิกฤติไวรัสโควิด-19.สำหรับครอบผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ในทุกๆหมู่บ้านในตำบลเมืองพานจึงได้ร่วมกันบริจาคงบส่วนตัวเพื่อจัดหา.สิ่งบริโภคเพื่อเลี้ยงชีพให้ดำรงชีพอยู่ต่อไปได้..โดยรอบนี้วัตถุประสงค์ต้องการเน้นช่วยเหลือกับครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ด้อยโอกาส