องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

ภาพกิจกรรม อบต.เมืองพาน

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือนร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

ประกาศโดย : อบต.เมืองพาน เมื่อ 11 พฤษภาคม 2563

เปิดอ่าน 25 ครั้ง

คณะผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่พนักงานอบต.เมืองพานและกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า Covid-19