องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

ภาพกิจกรรม อบต.เมืองพาน

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ

ประกาศโดย : อบต.เมืองพาน เมื่อ 01 มิถุนายน 2563

เปิดอ่าน 169 ครั้ง

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอยภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนาวรขัตติยราชนารี