องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

ภาพกิจกรรม อบต.เมืองพาน

โครงการฝึกอบรม คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

ประกาศโดย : อบต.เมืองพาน เมื่อ 16 ธันวาคม 2563

เปิดอ่าน 34 ครั้ง