องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

ผู้ชนะเสนอราคา อบต.เมืองพาน

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2562

ประกาศโดย : กองคลัง เมื่อ 18 ตุลาคม 2562

เปิดอ่าน 110 ครั้ง

ผู้ชนะเสนอราคาอื่น ๆ