องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

ผู้ชนะเสนอราคา อบต.เมืองพาน

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563

ประกาศโดย : กองคลัง เมื่อ 06 มกราคม 2563

เปิดอ่าน 89 ครั้ง

ผู้ชนะเสนอราคาอื่น ๆ