องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

ผู้ชนะเสนอราคา อบต.เมืองพาน

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563

ประกาศโดย : กองคลัง เมื่อ 10 เมษายน 2563

เปิดอ่าน 103 ครั้ง

ผู้ชนะเสนอราคาอื่น ๆ