องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เมืองพาน

ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศโดย : อบต.เมืองพาน เมื่อ 08 ตุลาคม 2563

เปิดอ่าน 92 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ