องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

ผู้ชนะเสนอราคา อบต.เมืองพาน

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2563

ประกาศโดย : อบต.เมืองพาน เมื่อ 08 ตุลาคม 2563

เปิดอ่าน 57 ครั้ง

ผู้ชนะเสนอราคาอื่น ๆ