องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เมืองพาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓)

ประกาศโดย : อบต.เมืองพาน เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2563

เปิดอ่าน 56 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ