องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เมืองพาน

เปิดรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 1,400 อัตรา

ประกาศโดย : อบต.เมืองพาน เมื่อ 13 ธันวาคม 2563

เปิดอ่าน 72 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ