องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เมืองพาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน เรื่อง แจ้งปรับปรุงกำหนดภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

ประกาศโดย : อบต.เมืองพาน เมื่อ 17 ธันวาคม 2563

เปิดอ่าน 38 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ