องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เมืองพาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศโดย : อบต.เมืองพาน เมื่อ 14 ธันวาคม 2563

เปิดอ่าน 30 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ