องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เมืองพาน

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 เข้ากองทุน \"มหาดไทย ร่วมทุกข์ ร่วมสุขประชาชนจากภัยโควิด-19\"

ประกาศโดย : อบต.เมืองพาน เมื่อ 30 เมษายน 2563

เปิดอ่าน 121 ครั้ง

ด้วยจังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งกองทุน \"มหาดไทย ร่วมทุกข์ ร่วมสุขประชาชนจากภัยโควิด-19\" เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน หรือเข้าไม่ถึง ระบบความช่วยเหลือ หรือไม่สามารถขอรับสิทธิตามระเบียบของทางราชการได้ ทางกระทรวงมหาดไทย จึงขอเชิญร่วมบริจากเงินตามความสมัครใจผ่านบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเฟื่องนคร  ชื่อบัญชี \"มหาดไทยร่วมทุกข์ร่วมสุขประชาชนจากภัยโควิด-19\" เลขที่บัญชี 159-0-10831-0  พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านบัญชี ทาง Line ID : @dopapr  หรือโทรสารหมายเลข 0-2226-2410  จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ