องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เมืองพาน

ประกาศสรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

ประกาศโดย : กองคลัง เมื่อ 02 มกราคม 2563

เปิดอ่าน 148 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ