องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

ประกาศราคากลาง อบต.เมืองพาน

โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายไหล่ทาง ข้างบ้าน นางก๋อง ใจอุ่น บ้านดอยหมู่ที่ 15 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

ประกาศโดย : กองคลัง เมื่อ 28 พฤษภาคม 2563

เปิดอ่าน 166 ครั้ง

ประกาศราคากลางอื่น ๆ