องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

ประกาศราคากลาง อบต.เมืองพาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 15 บ้านดอยสันโค้ง ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

ประกาศโดย : กองคลัง เมื่อ 28 พฤษภาคม 2563

เปิดอ่าน 167 ครั้ง

ประกาศราคากลางอื่น ๆ