องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

ประกาศราคากลาง อบต.เมืองพาน

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บ้านป่ากว๋าวทองกวาว หมู่ที่ 25 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

ประกาศโดย : กองคลัง เมื่อ 28 พฤษภาคม 2563

เปิดอ่าน 157 ครั้ง

ประกาศราคากลางอื่น ๆ