องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

ประกาศราคากลาง อบต.เมืองพาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมแรง ซอย 1 บ้านป่ากว๋าวทองกวาว หมู่ที่ 25 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

ประกาศโดย : กองคลัง เมื่อ 28 พฤษภาคม 2563

เปิดอ่าน 182 ครั้ง

ประกาศราคากลางอื่น ๆ