องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

ประกาศราคากลาง อบต.เมืองพาน

โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านท่าดีหมี หมู่ที่ 18 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

ประกาศโดย : กองคลัง เมื่อ 28 พฤษภาคม 2563

เปิดอ่าน 189 ครั้ง

ประกาศราคากลางอื่น ๆ