องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เมืองพาน

ประกาศสรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563

ประกาศโดย : กองคลัง เมื่อ 01 มิถุนายน 2563

เปิดอ่าน 153 ครั้ง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ