ภาพข่าว / กิจกรรม

"โฮงเฮียนข่วงผญ๋าวุฒิยาลัย (Hong Hien Khuang Phaya Wuttiyalai)"

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเมืองพาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ 29 พ.ค. 2566   12:09:18

เผยแพร่เมื่อ 22 พ.ค. 2566   16:12:40

เผยแพร่เมื่อ 3 พ.ค. 2566   09:58:05

เผยแพร่เมื่อ 2 พ.ค. 2566   11:32:09

เผยแพร่เมื่อ 2 พ.ค. 2566   11:33:37


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่เมื่อ 11 พ.ย. 2565   10:04:28

เผยแพร่เมื่อ 22 พ.ค. 2563   10:39:23

เผยแพร่เมื่อ 20 พ.ค. 2563   10:25:25

เผยแพร่เมื่อ 19 พ.ค. 2563   10:16:01

เผยแพร่เมื่อ 18 พ.ค. 2563   10:08:00


หนังสือราชการ อบต.เมืองพาน

หนังสือราชการ

วิดีโอประชาสัมพันธ์นายยศวัฒน์ ปิติภูวพิพัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

จ.ส.ท.ประดิษ กาวี
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

259 ม.3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร. 053-721486 Fax 053-723094
Email: [email protected] หรือ [email protected]
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน