ภาพข่าว / กิจกรรม

"โฮงเฮียนข่วงผญ๋าวุฒิยาลัย (Hong Hien Khuang Phaya Wuttiyalai)"

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเมืองพาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ 29 พ.ค. 2566

เผยแพร่เมื่อ 22 พ.ค. 2566

เผยแพร่เมื่อ 3 พ.ค. 2566

เผยแพร่เมื่อ 2 พ.ค. 2566

เผยแพร่เมื่อ 2 พ.ค. 2566

เผยแพร่เมื่อ 2 พ.ค. 2566

เผยแพร่เมื่อ 2 พ.ค. 2566

เผยแพร่เมื่อ 12 ม.ค. 2566

เผยแพร่เมื่อ 3 ม.ค. 2566

เผยแพร่เมื่อ 16 ธ.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 15 ธ.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 19 ต.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 4 ต.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 12 ก.ย. 2565

เผยแพร่เมื่อ 11 ส.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 5 ส.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 2 ส.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 19 ก.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 8 ก.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 8 ก.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 7 ก.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 7 ก.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 23 มิ.ย. 2565

เผยแพร่เมื่อ 14 มิ.ย. 2565

เผยแพร่เมื่อ 7 มิ.ย. 2565

เผยแพร่เมื่อ 7 มิ.ย. 2565

เผยแพร่เมื่อ 6 มิ.ย. 2565

เผยแพร่เมื่อ 1 มิ.ย. 2565

เผยแพร่เมื่อ 1 มิ.ย. 2565

เผยแพร่เมื่อ 30 พ.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 9 พ.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 2 พ.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 27 เม.ย. 2565

เผยแพร่เมื่อ 26 เม.ย. 2565

เผยแพร่เมื่อ 25 เม.ย. 2565

เผยแพร่เมื่อ 25 เม.ย. 2565

เผยแพร่เมื่อ 20 เม.ย. 2565

เผยแพร่เมื่อ 18 เม.ย. 2565

เผยแพร่เมื่อ 13 เม.ย. 2565

เผยแพร่เมื่อ 4 เม.ย. 2565

เผยแพร่เมื่อ 4 เม.ย. 2565

เผยแพร่เมื่อ 18 มี.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 16 มี.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 3 มี.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 28 ก.พ. 2565

เผยแพร่เมื่อ 14 ก.พ. 2565

เผยแพร่เมื่อ 14 ก.พ. 2565

เผยแพร่เมื่อ 10 ก.พ. 2565

เผยแพร่เมื่อ 26 ม.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 24 ม.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 21 ม.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 18 ม.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 11 ม.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 7 ม.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 5 ม.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 30 ธ.ค. 2564

เผยแพร่เมื่อ 23 ธ.ค. 2564

เผยแพร่เมื่อ 22 ธ.ค. 2564

เผยแพร่เมื่อ 17 ธ.ค. 2564

เผยแพร่เมื่อ 15 ธ.ค. 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

259 ม.3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร. 053-721486 Fax 053-723094
Email: [email protected] หรือ [email protected]
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน