ภาพข่าว / กิจกรรม

"โฮงเฮียนข่วงผญ๋าวุฒิยาลัย (Hong Hien Khuang Phaya Wuttiyalai)"

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเมืองพาน


รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ

เผยแพร่เมื่อ 27 พ.ค. 2567

เผยแพร่เมื่อ 27 ธ.ค. 2566

เผยแพร่เมื่อ 29 พ.ย. 2566

เผยแพร่เมื่อ 15 ธ.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 2 ส.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ 3 ส.ค. 2563

เผยแพร่เมื่อ 6 พ.ย. 2562

เผยแพร่เมื่อ 5 ส.ค. 2562

เผยแพร่เมื่อ 18 มิ.ย. 2562

เผยแพร่เมื่อ 7 พ.ค. 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

259 ม.3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร. 053-721486 Fax 053-723094
Email: [email protected] หรือ [email protected]
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน